สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี119,909.8997,964.0018.3 %5.05,873.701,267.9578.4 %5.0
รวม 119,910 97,964 18.30 % 5,874 1,268 78.41 %