สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงศึกษาธิการ193,366.33310,155.00-60.4 %0.08,584.52718.6091.6 %5.0
รวม 193,366 310,155 -60.40 % 8,585 719 91.63 %