สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเลขาธิการสภาการศึกษา87,741.8834,000.0061.2 %5.05,229.60741.9185.8 %5.0
รวม 87,742 34,000 61.25 % 5,230 742 85.81 %