สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน251,359.63350,936.75-39.6 %0.08,822.14761.7091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร13,176.8618,342.00-39.2 %0.0997.32400.3159.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 1ไม่ครบ33,189.70ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ623.28ประเมินไม่ได้0.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,123.8915,775.0013.0 %5.0873.23643.3726.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์ไม่ครบ23,116.00ประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบ235.92ประเมินไม่ได้0.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0ไม่ครบไม่ครบประเมินไม่ได้0.0
รวม 282,660 385,054 0.00 % 10,693 1,805 0.00 %