สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน251,359.63350,936.75-39.6 %0.08,822.14761.7091.4 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษากรุงเทพมหานคร13,176.8618,342.00-39.2 %0.0997.32400.3159.9 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 153,124.2333,189.7037.5 %5.01,071.35623.2841.8 %5.0
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 218,123.8915,775.0013.0 %5.0873.23643.3726.3 %5.0
เศรษฐเสถียร ในพระราชูปถัมภ์116,158.5723,116.0080.1 %5.0321.67235.9226.7 %5.0
โสตศึกษาทุ่งมหาเมฆ27,399.54ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5319.24ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
รวม 451,943 441,359 2.34 % 12,086 2,665 77.95 %