สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา186,520.48307,000.00-64.6 %0.06,580.321,687.3374.4 %5.0
รวม 186,520 307,000 -64.59 % 6,580 1,687 74.36 %