สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา196,463.72171,250.0012.8 %5.03,483.362,308.6033.7 %5.0
รวม 196,464 171,250 12.83 % 3,483 2,309 33.72 %