สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม318,732.38300,375.005.8 %2.510,529.307,364.2130.1 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ประชาชื่น)220,677.8974,007.0066.5 %5.06,423.997,965.04-24.0 %0.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่ศรีสมาน)263,673.25356,000.00-35.0 %0.09,150.444,344.9552.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ธน.)109,305.6230,643.0072.0 %5.05,667.34589.0389.6 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พท.ศอพท.)104,280.4632,465.0068.9 %5.05,435.961,399.0574.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร พัน.สห.สป.)142,004.7819,204.0086.5 %5.05,260.873,290.5637.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รภท.ศอพท.)110,218.909,315.0091.5 %5.05,389.06500.0090.7 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร รวท.อท.ศอพท. นครสวรรค์)107,459.6730,528.5371.6 %5.06,339.33823.2087.0 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศวพท.วท.กห.)87,512.0614,353.0083.6 %5.04,807.50320.9093.3 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร ศอว.ศอพท. ลพบุรี)249,840.91184,845.8626.0 %5.06,400.48669.5089.5 %5.0
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม (พื้นที่อาคาร อท.ศอพท.)98,100.7237,809.0061.5 %5.05,242.111,247.1076.2 %5.0
รวม 1,811,807 1,089,545 39.86 % 70,646 28,514 59.64 %