สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม318,732.38300,375.005.8 %2.510,529.307,364.2130.1 %5.0
รวม 318,732 300,375 5.76 % 10,529 7,364 30.06 %