กองบัญชาการกองทัพไทย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองบัญชาการกองทัพไทย 3,430,715.303,207,139.306.5 %3.070,798.9359,568.3515.9 %5.0
รวม 3,430,715 3,207,139 6.52 % 70,799 59,568 15.86 %