กองทัพอากาศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กองทัพอากาศ5,501,273.006,573,141.00-19.5 %0.085,588.0669,543.3818.7 %5.0
รวม 5,501,273 6,573,141 -19.48 % 85,588 69,543 18.75 %