สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข1,065,168.40558,884.0047.5 %5.08,737.723,272.4262.5 %5.0
รวม 1,065,168 558,884 47.53 % 8,738 3,272 62.55 %