กรมการแพทย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการแพทย์ 137,653.8489,252.6135.2 %5.05,923.721,581.4773.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ เชียงใหม่141,238.4756,293.0060.1 %5.05,702.681,817.6568.1 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ แม่ฮ่องสอน34,761.1825,810.0025.8 %5.02,465.16805.6567.3 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ขอนแก่น123,598.0959,654.0051.7 %5.03,753.03884.0076.4 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์ปัตตานี119,601.8525,056.0079.1 %5.01,650.94707.3057.2 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์สงขลา92,158.4448,328.0047.6 %5.02,196.24374.5582.9 %5.0
โรงพยาบาลธัญญารักษ์อุดรธานี55,992.6330,938.0044.7 %5.02,175.74437.3879.9 %5.0
โรงพยาบาลนพรัตนราชธานี789,612.25880,000.00-11.4 %0.05,278.722,782.7847.3 %5.0
โรงพยาบาลประสาทเชียงใหม่91,437.8184,520.007.6 %3.54,137.61300.3092.7 %5.0
โรงพยาบาลมหาวชิราลงกรณธัญบุรี141,545.09129,080.008.8 %4.02,095.291,245.9940.5 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งชลบุรี134,426.77166,455.00-23.8 %0.01,588.691,242.5921.8 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งลพบุรี140,765.31334,280.00-137.5 %0.02,273.563,944.50-73.5 %0.0
โรงพยาบาลมะเร็งลำปาง140,279.63174,173.00-24.2 %0.02,724.801,039.3561.9 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งสุราษฎร์ธานี164,302.0057,311.1365.1 %5.02,669.23720.7573.0 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุดรธานี149,539.53171,560.00-14.7 %0.02,754.341,453.1847.2 %5.0
โรงพยาบาลมะเร็งอุบลราชธานี133,799.38201,103.00-50.3 %0.04,033.251,167.6271.1 %5.0
โรงพยาบาลราชวิถี1,242,534.901,521,207.00-22.4 %0.09,618.301,500.2584.4 %5.0
โรงพยาบาลโรคผิวหนังเขตร้อนภาคใต้ จังหวัดตรัง39,631.4619,408.0051.0 %5.01,693.30223.1086.8 %5.0
โรงพยาบาลเลิดสิน898,934.94718,000.0020.1 %5.05,509.071,682.8969.5 %5.0
โรงพยาบาลสงฆ์180,328.78295,686.00-64.0 %0.01,626.431,512.157.0 %3.5
โรงพยาบาลสมเด็จพระสังฆราชญาณสังวรเพื่อผู้สูงอายุ จังหวัดชลบุรี24,596.3222,677.007.8 %3.51,381.33246.1482.2 %5.0
สถาบันประสาทวิทยา283,421.81516,811.00-82.3 %0.01,840.76337.1681.7 %5.0
สถาบันพยาธิวิทยา59,545.8451,000.0014.4 %5.0418.50187.7055.1 %5.0
สถาบันมะเร็งแห่งชาติ384,900.19343,750.0010.7 %5.04,120.36767.4281.4 %5.0
สถาบันโรคผิวหนัง107,002.07150,732.13-40.9 %0.0515.13722.95-40.3 %0.0
สถาบันสุขภาพเด็กแห่งชาติมหาราชินี3,063,250.30867,687.0071.7 %5.04,445.34964.1978.3 %5.0
รวม 8,874,859 7,040,772 20.67 % 82,592 28,649 65.31 %