กรมควบคุมโรค
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมควบคุมโรค 273,611.97199,850.0027.0 %5.013,299.537,225.8345.7 %5.0
สถาบันป้องกันควบคุมโรคเขตเมือง14,265.3930,283.00-112.3 %0.03,526.91389.8988.9 %5.0
รวม 287,877 230,133 20.06 % 16,826 7,616 54.74 %