สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ185,273.11217,348.91-17.3 %0.07,818.488,935.98-14.3 %0.0
รวม 185,273 217,349 -17.31 % 7,818 8,936 -14.29 %