สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักข่าวกรองแห่งชาติ180,604.19217,348.91-20.3 %0.07,818.488,935.98-14.3 %0.0
รวม 180,604 217,349 -20.35 % 7,818 8,936 -14.29 %