สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการคลัง158,149.98114,496.0027.6 %5.06,414.61694.0489.2 %5.0
รวม 158,150 114,496 27.60 % 6,415 694 89.18 %