กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสนับสนุนบริการสุขภาพ 228,528.69211,281.117.5 %3.57,018.062,339.4866.7 %5.0
รวม 228,529 211,281 7.55 % 7,018 2,339 66.66 %