กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 231,126.91155,000.0032.9 %5.07,881.021,672.0478.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,578.3341,000.0023.5 %5.0445.86562.57-26.2 %0.0
รวม 284,705 196,000 31.16 % 8,327 2,235 73.16 %