กรมอนามัย
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอนามัย 218,297.31155,000.0029.0 %5.06,905.501,672.0475.8 %5.0
ศูนย์อนามัยที่ 13 กรุงเทพฯ53,363.6441,000.0023.2 %5.0400.39562.57-40.5 %0.0
รวม 271,661 196,000 27.85 % 7,306 2,235 69.41 %