สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา209,280.19192,921.007.8 %3.58,987.863,674.5159.1 %5.0
รวม 209,280 192,921 7.82 % 8,988 3,675 59.12 %