สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงอุตสาหกรรม137,137.52104,984.0023.4 %5.05,404.701,448.1773.2 %5.0
รวม 137,138 104,984 23.45 % 5,405 1,448 73.21 %