กรมโรงงานอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมโรงงานอุตสาหกรรม 143,802.61126,612.0012.0 %5.07,118.112,938.8058.7 %5.0
รวม 143,803 126,612 11.95 % 7,118 2,939 58.71 %