กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม 94,061.5577,000.0018.1 %5.05,717.36502.2091.2 %5.0
รวม 94,062 77,000 18.14 % 5,717 502 91.22 %