สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง 106,616.79119,020.00-11.6 %0.05,823.67890.3084.7 %5.0
รวม 106,617 119,020 -11.63 % 5,824 890 84.71 %