กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่117,642.84100,415.0014.6 %5.05,876.82954.1083.8 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เขต 5 พิษณุโลก3,130.971,250.0060.1 %5.01,372.82962.1329.9 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 4 ภูเก็ต3,543.322,987.1415.7 %5.0958.14464.5451.5 %5.0
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 6 นครราชสีมา3,357.68ไม่ครบประเมินไม่ได้0.51,594.79ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สำนักงานอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่เขต 7 ราชบุรี3,152.751,893.0040.0 %5.01,994.31401.6779.9 %5.0
รวม 127,470 106,545 16.42 % 10,202 2,782 72.73 %