กรมธนารักษ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมธนารักษ์165,869.2581,405.5050.9 %5.08,765.86981.5188.8 %5.0
สำนักกษาปณ์51,241.7341,205.0019.6 %5.014,160.521,160.0791.8 %5.0
สำนักทรัพย์สินมีค่าของแผ่นดิน10,640.769,938.006.6 %3.03,184.64484.0384.8 %5.0
สำนักบริหารเงินตรา10,253.136,192.0039.6 %5.03,269.92860.4573.7 %5.0
สำนักประเมินราคาทรัพย์สิน11,976.8910,000.0016.5 %5.06,241.08445.0192.9 %5.0
รวม 249,982 148,741 40.50 % 35,622 3,931 88.96 %