สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ330,032.84285,568.0013.5 %5.07,233.803,940.3045.5 %5.0
รวม 330,033 285,568 13.47 % 7,234 3,940 45.53 %