สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ193,999.02104,885.0045.9 %5.06,095.69542.3391.1 %5.0
รวม 193,999 104,885 45.94 % 6,096 542 91.10 %