ราชบัณฑิตยสถาน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
ราชบัณฑิตยสถาน85,495.6325,000.0070.8 %5.04,782.49276.3694.2 %5.0
รวม 85,496 25,000 70.76 % 4,782 276 94.22 %