สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน125,142.35218,633.00-74.7 %0.06,889.861,667.7475.8 %5.0
รวม 125,142 218,633 -74.71 % 6,890 1,668 75.79 %