กรมบัญชีกลาง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมบัญชีกลาง230,478.20340,185.00-47.6 %0.010,175.99784.3692.3 %5.0
รวม 230,478 340,185 -47.60 % 10,176 784 92.29 %