กรมสรรพากร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพากร 395,235.81881,280.00-123.0 %0.013,521.523,578.5573.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.06,815.89510.8292.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 219,487.7121,527.00-10.5 %0.05,185.51922.8882.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรภาค 348,679.7538,752.0020.4 %5.08,233.32951.5588.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 110,554.8011,050.00-4.7 %0.02,652.8086.8096.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1019,958.0332,321.00-61.9 %0.05,720.57300.9194.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1120,139.1735,798.00-77.8 %0.02,864.19302.0089.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1214,617.7120,028.00-37.0 %0.03,024.3238.0098.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1316,083.3138,733.00-140.8 %0.03,019.19249.0391.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1413,860.9824,000.00-73.1 %0.03,722.54330.2591.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 15 17,493.2118,305.00-4.6 %0.04,198.68452.0089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1612,124.609,590.0020.9 %5.02,691.71334.3587.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1713,442.5414,664.00-9.1 %0.02,832.00327.0088.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1831,897.7726,000.0018.5 %5.03,292.47232.0093.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 1922,313.4736,778.20-64.8 %0.03,915.33376.0090.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 223,336.0636,267.00-55.4 %0.03,829.70521.7286.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2010,750.4914,361.00-33.6 %0.02,699.25336.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2122,656.1646,000.00-103.0 %0.05,514.50684.0087.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2247,894.8335,000.0026.9 %5.06,137.88328.5694.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2324,911.3714,500.0041.8 %5.03,387.19425.2587.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2424,982.1627,724.00-11.0 %0.04,766.42516.0089.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2522,380.2921,339.004.7 %2.04,317.41546.5587.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2616,888.8112,192.0027.8 %5.04,699.21374.0092.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2725,624.3326,630.00-3.9 %0.04,291.61380.0091.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2830,838.6829,000.006.0 %3.03,941.58470.0088.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 2937,474.6922,131.0040.9 %5.02,482.08434.5882.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 333,697.8626,000.0022.8 %5.011,136.13298.1997.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 3020,910.9418,531.0011.4 %5.03,614.70331.2590.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 416,768.5034,000.00-102.8 %0.04,139.07308.7092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 518,419.3930,530.00-65.7 %0.03,852.09200.6494.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 622,311.9133,284.00-49.2 %0.03,461.08280.8991.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 722,472.2120,023.0010.9 %5.04,282.92500.9688.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 825,419.6824,285.004.5 %2.04,206.89445.5489.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่กรุงเทพมหานคร 919,720.9718,000.008.7 %4.03,739.53268.9392.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 14,644.453,973.0014.5 %5.0406.7733.2591.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองเตย 28,676.736,712.0022.6 %5.0428.1085.5080.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาคลองสาน10,516.593,568.0066.1 %5.0416.702.8599.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาจอมทอง6,128.062,788.0054.5 %5.0425.5176.0082.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดินแดง6,955.714,995.0028.2 %5.0474.11114.0076.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาดุสิตไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0393.6063.8883.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาตลิ่งชัน7,692.643,248.0057.8 %5.0511.3776.0085.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 16,899.563,792.0045.0 %5.0350.1494.7073.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาธนบุรี 25,927.352,789.0052.9 %5.0381.7465.5582.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกน้อย5,576.243,152.0043.5 %5.0463.1163.7786.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกอกใหญ่5,903.613,676.0037.7 %5.0408.3563.7884.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางกะปิ6,162.416,955.00-12.9 %0.0606.7860.2990.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางขุนเทียน7,872.245,422.0031.1 %5.0526.1076.0085.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางเขน7,436.005,516.0025.8 %5.0473.2231.7393.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางคอแหลม7,516.651,707.0077.3 %5.0488.3945.0090.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นทีสาขาบางแค6,902.362,500.0063.8 %5.0421.3547.5088.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางซื่อ7,889.478,702.00-10.3 %0.0433.0238.0091.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางนา7,937.456,496.0018.2 %5.0472.7376.0083.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางพลัด5,958.174,702.0021.1 %5.0413.0476.0081.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 15,004.875,168.00-3.3 %0.0405.9460.9385.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 25,969.696,209.00-4.0 %0.0442.3769.1484.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบางรัก 38,154.972,300.0071.8 %5.0482.1163.6786.8 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาบึงกุ่ม8,923.072,748.8069.2 %5.0511.4238.0092.6 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 14,957.521,115.0077.5 %5.0552.7547.1291.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาปทุมวัน 25,071.104,646.008.4 %4.0625.5215.9297.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาประเวศ8,887.481,251.0085.9 %5.0535.0438.0092.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 16,784.332,747.0059.5 %5.0416.3786.8679.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาป้อมปราบศัตรูพ่าย 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0327.1181.6575.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพญาไทไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0373.911.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระโขนง5,312.105,725.00-7.8 %0.0376.52142.5062.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 1ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0291.5784.2971.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาพระนคร 26,281.653,671.0041.6 %5.0368.5040.9388.9 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาภาษีเจริญ5,093.491,184.0076.8 %5.0363.9476.0079.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขามีนบุรี5,776.725,960.00-3.2 %0.0452.1995.0079.0 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขายานนาวาไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0453.9734.2092.5 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 16,907.904,249.0038.5 %5.0312.080.9599.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราชเทวี 24,558.591,020.0077.6 %5.0311.861.0099.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาราษฏร์บูรณะไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0446.0947.5089.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดกระบัง4,956.326,656.00-34.3 %0.01,792.6395.0094.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาลาดพร้าว6,326.452,682.0057.6 %5.0475.40127.5773.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวังทองหลาง7,659.527,668.00-0.1 %0.0537.72152.0071.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาวัฒนา7,310.385,545.0024.1 %5.0374.16104.2172.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสวนหลวง5,347.603,594.0032.8 %5.0401.4676.0081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสัมพันธวงศ์5,979.563,134.0047.6 %5.0347.1060.1282.7 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาสาทร7,157.003,871.0045.9 %5.0487.8271.2585.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองแขม8,548.192,980.0065.1 %5.0478.94142.5070.2 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหนองจอก6,030.063,141.0047.9 %5.0422.71142.5066.3 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาหลักสี่5,785.463,939.0031.9 %5.0449.5984.8081.1 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 17,311.093,350.0054.2 %5.0430.9776.0082.4 %5.0
สำนักงานสรรพากรพื้นที่สาขาห้วยขวาง 28,921.876,643.0025.5 %5.0256.6738.0085.2 %5.0
รวม 1,418,961 1,880,513 -32.53 % 179,188 20,028 88.82 %