สำนักงบประมาณ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงบประมาณ276,197.31236,000.0014.6 %5.08,722.093,439.7860.6 %5.0
รวม 276,197 236,000 14.55 % 8,722 3,440 60.56 %