สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ144,086.0587,245.1139.4 %5.05,573.541,255.6877.5 %5.0
รวม 144,086 87,245 39.45 % 5,574 1,256 77.47 %