กรมสรรพสามิต
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมสรรพสามิต202,795.05355,000.00-75.1 %0.08,346.895,918.3229.1 %5.0
รวม 202,795 355,000 -75.05 % 8,347 5,918 29.10 %