สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงการต่างประเทศ302,892.69591,000.00-95.1 %0.011,801.862,070.7582.5 %5.0
รวม 302,893 591,000 -95.12 % 11,802 2,071 82.45 %