กรมการกงสุล
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการกงสุล 150,240.98228,000.00-51.8 %0.05,367.18982.5081.7 %5.0
รวม 150,241 228,000 -51.76 % 5,367 983 81.69 %