สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการกฤษฎีกา 141,216.19116,585.0017.4 %5.06,155.101,655.0873.1 %5.0
รวม 141,216 116,585 17.44 % 6,155 1,655 73.11 %