กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมความร่วมมือระหว่างประเทศ123,448.2837,000.0070.0 %5.05,248.36368.5093.0 %5.0
รวม 123,448 37,000 70.03 % 5,248 369 92.98 %