สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานคณะกรรมการข้าราชการพลเรือน286,189.81243,000.0015.1 %5.07,055.581,250.6882.3 %5.0
รวม 286,190 243,000 15.09 % 7,056 1,251 82.27 %