กรมพลศึกษา
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพลศึกษา543,994.25439,344.0019.2 %5.05,454.721,370.2474.9 %5.0
รวม 543,994 439,344 19.24 % 5,455 1,370 74.88 %