กรมการข้าว
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมการข้าว169,055.30102,024.0039.7 %5.06,486.5210,079.31-55.4 %0.0
รวม 169,055 102,024 39.65 % 6,487 10,079 -55.39 %