สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
สำนักงานปลัดกระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์129,461.85104,000.0019.7 %5.07,377.622,815.1161.8 %5.0
สป.พม. สาขาตึก ซีพี13,817.7113,290.003.8 %1.54,544.821,277.0571.9 %5.0
รวม 147,053 121,841 17.15 % 12,436 4,483 63.95 %