กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาสังคมและสวัสดิการ174,171.48156,000.0010.4 %5.08,331.262,012.7375.8 %5.0
นิคมร้างตนเองบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์10,721.772,565.0076.1 %5.0586.60282.1651.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองกระเสียว จังหวัดสุพรรณบุรี3,142.392,479.0021.1 %5.0778.59669.3014.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองกิ่วลม จังหวัดลำปาง2,880.593,654.20-26.9 %0.08,102.31712.5091.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองกุฉินารายณ์ จังหวัดกาฬสินธุ์2,931.251,367.0053.4 %5.0493.54464.385.9 %2.5
นิคมสร้างตนเองขุนทะเล จังหวัดสุราษฎร์ธานี10,526.902,746.0073.9 %5.0897.361,688.74-88.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนภูมิพล จังหวัดเชียงใหม่4,201.141,112.8173.5 %5.01,188.41439.9563.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองเขื่อนอุบลรัตน์ จังหวัดขอนแก่น3,734.633,957.00-6.0 %0.0916.72555.2839.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองคลองน้ำใส จังหวัดสระแก้ว3,397.071,839.0045.9 %5.0824.48286.5165.3 %5.0
นิคมสร้างตนเองควนขนุน จังหวัดพัทลุง3,163.804,364.00-37.9 %0.0379.14515.36-35.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองคำสร้อย จังหวัดมุกดาหาร3,232.10885.0072.6 %5.0511.44932.16-82.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองโคกโพธิ์ จังหวัดปัตตานี3,243.152,202.6832.1 %5.0568.49416.8326.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดประจวบคีรีขันธ์8,977.733,274.0063.5 %5.0787.20450.2042.8 %5.0
นิคมสร้างตนเองจังหวัดระยอง3,070.603,004.002.2 %1.0635.50614.413.3 %1.5
นิคมสร้างตนเองจังหวัดลพบุรี2,509.692,653.00-5.7 %0.0678.01966.92-42.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเชียงพิณ จังหวัดอุดรธานี3,046.246,394.00-109.9 %0.0725.72445.2638.6 %5.0
นิคมสร้างตนเองตากฟ้า จังหวัดนครสวรรค์4,322.221,866.0056.8 %5.0868.02590.9531.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองท้ายเหมือง จังหวัดพังงา4,171.322,749.9634.1 %5.0749.79444.6840.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งโพธิ์ทะเล จังหวัดกำแพงเพชร3,296.452,464.0025.3 %5.0700.59516.8026.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองทุ่งสาน จังหวัดพิษณุโลก1,017.003,551.60-249.2 %0.01,104.61348.3868.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองเทพา จังหวัดสงขลา3,408.367,081.66-107.8 %0.0953.56661.2530.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองธารโต จังหวัดยะลา2,508.801,004.9359.9 %5.0410.66475.45-15.8 %0.0
นิคมสร้างตนเองโนนสัง จังหวัดหนองบัวลำภู 2,901.231,690.0041.7 %5.0620.22351.2443.4 %5.0
นิคมสร้างตนเองบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก2,903.492,874.001.0 %0.5433.85564.45-30.1 %0.0
นิคมสร้างตนเองเบตง จังหวัดยะลา2,830.29990.0065.0 %5.0906.151,509.93-66.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองปราสาท จังหวัดสุรินทร์4,471.102,816.0037.0 %5.0818.04429.7147.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองปากจั่น จังหวัดระนอง2,935.144,170.00-42.1 %0.0723.23398.0045.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพระพุทธบาท จังหวัดสระบุรี3,422.913,603.00-5.3 %0.0770.45743.993.4 %1.5
นิคมสร้างตนเองพระแสง จังหวัดสุราษฎร์ธานี2,896.001,380.0052.3 %5.0536.49461.2014.0 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดยะลา3,478.374,269.00-22.7 %0.0771.89479.3737.9 %5.0
นิคมสร้างตนเองพัฒนาภาคใต้ จังหวัดสตูล8,163.014,587.0043.8 %5.0919.58600.4034.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองพิมาย จังหวัดนครราชสีมา3,470.932,929.0015.6 %5.0648.88966.25-48.9 %0.0
นิคมสร้างตนเองโพนพิสัย จังหวัดหนองคาย 4,192.961,095.0073.9 %5.0586.57810.96-38.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองรัตภูมิ จังหวัดสงขลา3,852.953,985.00-3.4 %0.0820.33455.0744.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมน้อย จังหวัดอุบลราชธานี4,743.713,749.0021.0 %5.0654.04664.05-1.5 %0.0
นิคมสร้างตนเองลำโดมใหญ่ จังหวัดอุบลราชธานี3,082.562,372.0023.1 %5.0481.70358.9025.5 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำตะคอง จังหวัดนครราชสีมา3,328.413,384.64-1.7 %0.02,399.46691.1571.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำน่าน จังหวัดอุตรดิตถ์ 3,060.472,655.0013.2 %5.0708.93469.7033.7 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำน้ำอูน จังหวัดสกลนคร1,050.391,338.00-27.4 %0.0769.16483.1437.2 %5.0
นิคมสร้างตนเองลำปาว จังหวัดกาฬสินธุ์983.01202.5079.4 %5.0505.56563.95-11.6 %0.0
นิคมสร้างตนเองเลี้ยงไหมจังหวัดสุรินทร์ ในพระบรมราชานุเคราะห์4,318.135,794.32-34.2 %0.0837.221,835.56-119.2 %0.0
นิคมสร้างตนเองศรีสาคร จังหวัดนราธิวาส2,682.362,526.005.8 %2.5521.09437.0016.1 %5.0
นิคมสร้างตนเองสุคิริน จังหวัดนราธิวาส3,413.701,693.0050.4 %5.01,089.101,615.00-48.3 %0.0
นิคมสร้างตนเองห้วยหลวง จังหวัดอุดรธานี 2,864.785,131.99-79.1 %0.0517.22917.32-77.4 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกาญจนบุรี4,296.953,770.5712.3 %5.01,275.05744.9941.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดกำแพงเพชร3,041.82797.0073.8 %5.0813.71612.7724.7 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงราย6,159.005,260.0114.6 %5.02,125.711,178.0044.6 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเชียงใหม่7,945.996,750.5015.0 %5.02,689.69902.5266.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดตาก4,040.321,841.0054.4 %5.01,091.401,119.07-2.5 %0.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดน่าน4,120.883,916.885.0 %2.51,215.261,057.8413.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพะเยา3,456.65764.0077.9 %5.0901.81186.1579.4 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดพิษณุโลก1,431.552,729.51-90.7 %0.0803.27622.7022.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบุรี3,035.882,424.7720.1 %5.0568.09340.4240.1 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดเพชรบูรณ์3,143.163,875.40-23.3 %0.0838.07654.8321.9 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแพร่78,299.321,943.0097.5 %5.030,754.25471.7598.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดแม่ฮ่องสอน4,387.201,119.0074.5 %5.01,825.51456.2975.0 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดราชบุรี3,340.993,250.722.7 %1.0469.80411.1612.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำปาง3,422.391,549.0054.7 %5.01,183.34432.4963.5 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดลำพูน2,984.583,730.00-25.0 %0.0601.36352.7141.3 %5.0
ศูนย์พัฒนาราษฎรบนพื้นที่สูงจังหวัดอุทัยธานี3,707.10844.0077.2 %5.0453.42517.20-14.1 %0.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งกุ่มสะแก 13,354.156,928.0048.1 %5.01,914.00370.3080.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งชายธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี27,143.2428,200.55-3.9 %0.01,501.14853.2243.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งทับกวาง 13,999.9010,090.2727.9 %5.01,643.43610.0062.9 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งนนทบุรี15,463.6116,060.00-3.9 %0.0885.03563.4836.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งบ้านเมตตา 16,941.5613,095.6722.7 %5.03,344.25584.4082.5 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งประจวบคีรีขันธ์11,115.1617,946.55-61.5 %0.01,902.49412.5378.3 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งปรือใหญ่ 8,007.996,042.2224.5 %5.02,577.44498.6780.7 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งภาคใต้ จ.นครศรีธรรมราช16,470.0412,811.3422.2 %5.03,030.42484.3884.0 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งวังทอง 17,714.6612,784.0027.8 %5.02,674.57745.2072.1 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งสันมหาพน8,597.445,029.0041.5 %5.03,522.79487.1186.2 %5.0
สถานคุ้มครองคนไร้ที่พึ่งหญิงธัญบุรี 20,953.4414,135.5132.5 %5.01,432.17957.0733.2 %5.0
รวม 643,251 468,138 27.22 % 120,269 46,924 60.98 %