กรมชลประทาน (สามเสน)
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมชลประทาน (สามเสน)287,331.38546,817.00-90.3 %0.017,429.866,776.4561.1 %5.0
กรมชลประทานปากเกร็ด201,044.84314,866.00-56.6 %0.081,474.7731,372.3561.5 %5.0
รวม 488,376 861,683 -76.44 % 98,905 38,149 61.43 %