กรมตรวจบัญชีสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมตรวจบัญชีสหกรณ์90,835.4337,935.0058.2 %5.05,392.19730.7286.4 %5.0
รวม 90,835 37,935 58.24 % 5,392 731 86.45 %