กรมประมง
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมประมง366,639.94372,297.00-1.5 %0.015,400.655,815.8062.2 %5.0
รวม 366,640 372,297 -1.54 % 15,401 5,816 62.24 %