กรมพัฒนาที่ดิน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมพัฒนาที่ดิน205,283.77196,403.004.3 %2.09,835.184,587.4153.4 %5.0
รวม 205,284 196,403 4.33 % 9,835 4,587 53.36 %