กรมวิชาการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมวิชาการเกษตร389,125.7565,414.0083.2 %5.015,303.72874.5894.3 %5.0
รวม 389,126 65,414 83.19 % 15,304 875 94.29 %