กรมฝนหลวงและการบินเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมฝนหลวงและการบินเกษตร141,444.9876,000.0046.3 %5.05,276.501,848.3865.0 %5.0
รวม 141,445 76,000 46.27 % 5,277 1,848 64.97 %