กรมส่งเสริมการเกษตร
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมการเกษตร173,002.31179,167.00-3.6 %0.07,799.721,814.7576.7 %5.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่กรุงเทพมหานคร1,710.512,699.00-57.8 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 11,541.21780.0049.4 %0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 2ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
สำนักงานเกษตรพื้นที่ 3758.41578.0023.8 %5.0ไม่มีงบไม่มีงบไม่มีงบ0.0
รวม 175,471 182,444 0.00 % 7,800 1,815 76.73 %