กรมกิจการเด็กและเยาวชน
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมกิจการเด็กและเยาวชน127,884.4670,496.0044.9 %5.05,983.131,570.9773.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวกรุงเทพมหานคร2,968.146,794.00-128.9 %0.0927.21285.2169.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกระบี่1,719.232,160.00-25.6 %0.01,532.17365.2376.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาญจนบุรี920.562,012.00-118.6 %0.03,001.26516.4182.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกาฬสินธุ์1,267.973,850.50-203.7 %0.01,816.73443.8575.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดกำแพงเพชร1,333.822,405.00-80.3 %0.02,014.01554.7372.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดขอนแก่น 1,215.294,759.50-291.6 %0.02,259.29839.9962.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดจันทบุรี1,226.561,602.00-30.6 %0.01,730.32501.3971.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดฉะเชิงเทรา1,290.942,720.00-110.7 %0.01,595.50591.2862.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรี1,125.187,433.50-560.6 %0.01,843.65370.0679.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยนาท901.711,470.60-63.1 %0.01,094.25379.8165.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชัยภูมิ1,622.592,931.20-80.6 %0.02,445.55354.4085.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชุมพร1,137.591,231.56-8.3 %0.01,690.44141.4091.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงราย1,633.422,580.00-58.0 %0.02,534.41528.0879.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเชียงใหม่2,804.692,196.8021.7 %5.03,158.46406.8487.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตรัง1,210.351,209.000.1 %0.51,534.48628.4059.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตราด714.211,503.90-110.6 %0.01,156.59369.3368.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดตาก1,428.862,091.50-46.4 %0.02,764.38610.4577.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครนายก968.191,189.00-22.8 %0.01,046.67336.3467.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครปฐม974.301,667.00-71.1 %0.01,040.88381.4063.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครพนม938.682,800.00-198.3 %0.01,615.44389.5075.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครราชสีมา1,652.652,820.00-70.6 %0.03,106.13519.6583.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครศรีธรรมราช1,478.602,401.00-62.4 %0.02,168.12658.9969.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนครสวรรค์1,192.933,561.00-198.5 %0.02,149.29781.6963.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนนทบุรี1,144.722,579.00-125.3 %0.0660.99253.1261.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดนราธิวาส1,105.483,698.50-234.6 %0.01,466.50760.4948.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดน่าน1,484.689.3599.4 %5.02,329.95514.3277.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบึงกาฬ1,093.662,514.00-129.9 %0.01,435.36599.0258.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดบุรีรัมย์1,220.471,403.70-15.0 %0.02,205.30337.2584.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปทุมธานี1,615.423,082.40-90.8 %0.01,178.67402.0265.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดประจวบคีรีขันธ์1,035.94800.0022.8 %5.01,733.50319.3081.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปราจีนบุรี1,082.271,396.80-29.1 %0.01,510.83631.7458.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดปัตตานี866.512,549.69-194.2 %0.0971.84476.3551.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพระนครศรีอยุธยา1,177.25771.8034.4 %5.01,292.23380.5570.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพะเยา925.902,378.70-156.9 %0.01,758.27472.6373.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพังงา1,139.882,875.00-152.2 %0.01,981.32401.5179.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพัทลุง1,295.072,932.00-126.4 %0.01,291.90348.2473.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิจิตร926.382,889.00-211.9 %0.01,475.34313.7378.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดพิษณุโลก1,100.972,277.00-106.8 %0.02,250.86684.9569.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบุรี1,053.472,858.00-171.3 %0.01,715.82355.3279.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเพชรบูรณ์829.142,235.90-169.7 %0.02,423.10425.7682.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแพร่1,122.992,436.59-117.0 %0.01,764.53622.9564.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดภูเก็ต983.093,448.00-250.7 %0.0538.67302.2543.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมหาสารคาม975.661,788.50-83.3 %0.01,584.41383.8275.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดมุกดาหาร803.135,623.00-600.1 %0.01,434.40392.4372.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดแม่ฮ่องสอน975.42368.0062.3 %5.02,427.30658.3972.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยโสธร1,023.141,418.50-38.6 %0.01,416.02467.0567.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดยะลา1,103.96928.0015.9 %5.01,471.57293.6780.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดร้อยเอ็ด1,971.592,240.00-13.6 %0.02,097.84260.5087.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระนอง957.126.5699.3 %5.01,260.3948.2996.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดระยอง1,150.993,424.80-197.6 %0.01,304.55342.0073.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดราชบุรี1,281.835,157.00-302.3 %0.01,704.33239.8785.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลพบุรี1,780.133,056.00-71.7 %0.01,724.45572.0966.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำปาง1,547.063,421.00-121.1 %0.02,430.04757.1068.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดลำพูน1,484.312,991.61-101.5 %0.01,492.29282.6281.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดเลย633.782,068.00-226.3 %0.02,305.08629.5772.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดศรีสะเกษ867.172,683.50-209.5 %0.02,032.2228.5098.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสกลนคร1,386.912,197.50-58.4 %0.02,123.21628.1070.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสงขลา1,152.603,449.00-199.2 %0.01,893.82262.1086.2 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสตูล1,575.983,133.20-98.8 %0.01,104.68228.0079.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรปราการ1,679.234,560.00-171.6 %0.0834.20292.2665.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสงคราม912.822,320.50-154.2 %0.0469.54129.8972.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสมุทรสาคร10,374.563,050.0070.6 %5.0792.81469.8740.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระแก้ว1,071.442,222.70-107.4 %0.01,841.91868.7952.8 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสระบุรี1,686.212,143.00-27.1 %0.01,317.52570.0056.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสิงห์บุรี944.321,558.20-65.0 %0.0648.0447.5092.7 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุโขทัย1,064.342,675.00-151.3 %0.01,765.39294.5483.3 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุพรรณบุรี1,345.63802.0040.4 %5.01,607.52893.1544.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุราษฏร์ธานี1,594.933,565.80-123.6 %0.02,469.72940.1661.9 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดสุรินทร์1,024.021,362.00-33.0 %0.01,947.54303.4084.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองคาย1,139.942,856.00-150.5 %0.01,208.05466.0461.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดหนองบัวลำภู903.90676.0025.2 %5.01,355.06623.5854.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอ่างทอง1,036.442,151.90-107.6 %0.0817.96397.1051.5 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอำนาจเจริญ979.622,490.90-154.3 %0.01,234.01590.5152.1 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุดรธานี1,063.313,683.00-246.4 %0.02,341.37785.6566.4 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุตรดิตถ์662.973,573.50-439.0 %0.01,973.78828.9858.0 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุทัยธานี883.921,663.20-88.2 %0.01,865.49399.1978.6 %5.0
บ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดอุบลราชธานี1,740.701,702.002.2 %1.02,722.17775.9471.5 %5.0
ศูนย์สงเคราะห์และฝึกอาชีพเยาวชน จังหวัดศรีสะเกษ4,397.665,463.32-24.2 %0.02,099.23275.5086.9 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กภาคตะวันออกเฉียงเหนือ3,302.374,596.00-39.2 %0.02,766.231,048.4762.1 %5.0
สถานคุ้มครองสวัสดิภาพเด็กระยอง11,059.5814,224.00-28.6 %0.01,521.741,237.4418.7 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดชลบุรี2,285.707,112.00-211.2 %0.01,868.41283.5084.8 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดลำปาง2,378.7010,275.00-332.0 %0.02,455.49663.9573.0 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดสุราษฎร์ธานี4,014.203,525.0112.2 %5.02,492.18409.0783.6 %5.0
สถานพัฒนาและฟื้นฟูเด็ก จังหวัดหนองคาย2,275.294,986.00-119.1 %0.01,243.92418.2166.4 %5.0
สถานแรกรับเด็กชายปากเกร็ด5,391.808,656.00-60.5 %0.0742.79540.2627.3 %5.0
สถานแรกรับเด็กหญิงบ้านธัญญพร3,688.548,892.80-141.1 %0.01,223.41889.3527.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กจังหวัดปัตตานี6,175.078,466.34-37.1 %0.01,091.62760.4030.3 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายนราธิวาส4,797.576,317.06-31.7 %0.01,545.90481.1468.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านเชียงใหม่6,332.497,925.96-25.2 %0.03,242.47527.8683.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านบางละมุง6,885.3514,391.00-109.0 %0.01,970.43465.7576.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านปากเกร็ด10,849.7610,298.005.1 %2.5858.71797.237.2 %3.5
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านราชสีมา4,441.096,036.00-35.9 %0.03,153.08953.1769.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านศรีธรรมราช7,987.3712,368.09-54.8 %0.02,316.17766.2766.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายบ้านหนองคาย4,968.0610,398.90-109.3 %0.01,295.30628.2551.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กชายยะลา3,502.985,653.50-61.4 %0.01,535.18763.8050.2 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านแคนทอง9,198.6817,690.96-92.3 %0.02,485.65683.9072.5 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านมหาเมฆ5,924.819,840.00-66.1 %0.0985.60323.8067.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านเวียงพิงค์8,282.9714,247.55-72.0 %0.03,337.37438.3386.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กบ้านสงขลา11,778.0713,466.08-14.3 %0.02,162.70942.8556.4 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงบ้านราชวิถี12,891.8625,591.00-98.5 %0.01,159.277,331.58-532.4 %0.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงสระบุรี จังหวัดสระบุรี8,248.738,145.001.3 %0.51,690.77848.0049.8 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กหญิงอุดรธานี11,130.0317,124.34-53.9 %0.02,589.24928.2964.1 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อน รังสิต15,000.7632,420.56-116.1 %0.01,534.66569.3062.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนปากเกร็ด17,125.4318,930.00-10.5 %0.01,112.71535.6551.9 %5.0
สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท16,619.3342,516.00-155.8 %0.01,091.96374.8965.7 %5.0
สถานสงเคราะห์เยาวชนมูลนิธิมหาราช10,531.5119,775.81-87.8 %0.01,355.81ไม่ครบประเมินไม่ได้0.5
สถาบันเพาะกล้าคุณธรรม จังหวัดกาญจนบุรี1,858.1111,564.35-522.4 %0.0640.55808.93-26.3 %0.0
รวม 454,860 644,927 -41.79 % 189,425 62,973 66.76 %