กรมส่งเสริมสหกรณ์
   หน่วยงาน การใช้ไฟฟ้า การใช้น้ำมัน
ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน ค่ามาตรฐาน ค่าจริง ผลประหยัด คะแนน
กรมส่งเสริมสหกรณ์123,540.26102,804.0016.8 %5.06,320.811,620.6674.4 %5.0
รวม 123,540 102,804 16.79 % 6,321 1,621 74.36 %